.

21e eeuwse vaardigheden in de klas

Dat de wereld om ons heen steeds meer aan het digitaliseren is, daar zie je elke dag wel het bewijs van. Zo rijden er steeds meer mensen in elektrische auto’s, betalen we met onze telefoon en kunnen we alles wat we nodig hebben online kopen. Er is een heuse digitale revolutie gaande. Dit is ook in het onderwijs terug te zien. Waar voorheen schoolboeken werden gebruikt om informatie in op te zoeken hebben we nu het internet. En daar barst het van de informatie! Het is dan ook geen wonder dat wanneer we het over de 21e eeuw hebben, we spreken over een informatiesamenleving.

Deze verschuiving zorgt er voor dat we allemaal moeten meebewegen en dit geldt ook voor het onderwijs. Het gaat dan niet alleen over de praktische veranderingen zoals het gebruik van een digibord of wifi op school. Het gaat ook over de inhoud van ons onderwijs, want met deze veranderingen zijn nieuwe vaardigheden nodig. Wat zijn dan die vaardigheden? Daar komen de 21st century skills om de hoek bij kijken.

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Kritisch denken Bij deze vaardigheid gaat het om het vermogen om zelf tot een weloverwogen beslissing, oordeel of afweging te komen.
Creatief denken en handelen Bij creatief denken is het belangrijk dat er gekeken wordt naar nieuwe oplossingen bij bestaande vraagstukken.
Probleem oplossend handelen en denken Hierbij is het van belang dat leerlingen problemen leren herkennen en tot een oplossing kunnen komen.
Computational thinking Het mogelijk maken om een probleem op te lossen met computertechnologie door het vraagstuk anders te formuleren.
Informatievaardigheden In staat zijn om online informatie te zoeken, vinden, verwerken en te beoordelen.
ICT- basisvaardigheden Begrijpen hoe een computer werkt en onder andere om kunnen gaan met standaard kantoortoepassingen.
Mediawijsheid Bewust en met een kritische blik alle media kunnen gebruiken en inzetten om deel te kunnen nemen aan de huidige samenleving.
Communiceren Berichten doelgericht kunnen begrijpen en overbrengen.
Samenwerken In staat zijn om samen doelen te realiseren en anderen kunnen aanvullen en helpen.
Sociale en culturele vaardigheden Het vermogen om met mensen uit andere etnische, culturele en sociale achtergronden te kunnen leren, werken en leven.
Zelfregulering Door te kijken naar je eigen capaciteiten, zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid hiervoor nemen.

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?

Heb jij alle 21e eeuwse vaardigheden in jouw lessen verwerk?

Aan een deel van deze vaardigheden wordt over het algemeen onbewust al aandacht aan gegeven in de klas. Zo hebben we het altijd al belangrijk gevonden dat leerlingen met elkaar samenwerken en leren communiceren. Digitale geletterdheid, waar de vier vaardigheden; computational thinking, mediawijsheid, ict-basisvaardigheden en informatievaardigheden onder vallen zijn vaak nog niet structureel een onderdeel van de lessen. Wil je echt bewust met alle 21e eeuwse vaardigheden aan de slag? Doe dan eerst de QuickScan die het SLO heeft gemaakt. Zo kun je eerst meten hoe ver jij en jouw school al zijn met deze vaardigheden en waar je juist meer aandacht aan moet besteden.