.

Leesvaardigheden en digitale geletterdheid

Digitaal geletterd met boeken

 

30 september 2021 | Sanne Malcorps

 

Net iets minder dan 50 jaar geleden werd de eerste computer voor thuis op de markt gebracht. Wie had toen kunnen denken dat we daar jaren later iedere dag gebruik van gingen maken. Van informatie opzoeken en jezelf ontwikkelen tot je ontspannen en in contact komen met gelijkgezinden. Deze hele evolutie van een analoge naar een digitale samenleving, brengt nu ook nieuwe belangrijke vaardigheden en kennis met zich mee: digitale geletterdheid. Daar vallen mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, computational thinking en informatievaardigheden onder.

Jammer genoeg komen niet alle kinderen thuis in dezelfde mate in aanraking met de online wereld. Net zoals niet alle kinderen evenveel gestimuleerd worden om te lezen. Toch blijkt uit onderzoek dat beide essentieel zijn om digitale geletterdheid te ontwikkelen.

Leesvaardigheden spelen namelijk ook bij digitale geletterdheid een belangrijke rol. Wetenschappers hebben aangetoond dat goede taalvaardigheden een belangrijke voorwaarde zijn om je succesvol te kunnen bewegen in de online wereld. Kinderen die offline minder goed lezen, lezen online immers ook minder goed. Bovendien zijn online teksten gemiddeld complexer én ook andere factoren (zoals hyperlinks en de immense hoeveelheid aan bronnen), maken dat het verzamelen, begrijpen en verwerken van online informatie een moeilijke klus wordt.

 

“Goede taalvaardigheden zijn een belangrijke voorwaarde om je succesvol te kunnen bewegen in de online wereld”

 

Wil je aan de slag met digitale geletterdheid, dan is stap één het stimuleren van offline lezen. Boeken lezen om digitaal geletterd te worden dus. Die basisvaardigheden hebben kinderen namelijk nodig om online bronnen te kunnen gebruiken en om deze te beoordelen op betrouwbaarheid. Maar betrek ook digitale middelen bij je leesonderwijs. Verrijk je lessen met bijvoorbeeld actuele online nieuwsberichten of websites, zodat je leerlingen ontdekken wat de online wereld allemaal te bieden heeft.

 

meer blogs