Digitaal geletterde jongeren in het po en vo

Maak jouw leerlingen digitaal geletterd

Als leerkracht wil je dat jouw leerlingen actief en verstandig kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Lees hieronder hoe wij jou helpen.

Met je klas aan de slag

Kant-en-klaar lesmateriaal

Het Basicly platform zit boordevol lesmateriaal voor digitale geletterdheid dat aansluit op de belevingswereld van je leerlingen. Je kiest ervoor om te werken met onze methode of je gaat aan de hand van onze thema’s je eigen lesmaterialen uitkiezen.

Bij het lesmateriaal horen werkbladen, lespresentaties, praatplaten, instructievideo’s en quizzen. Zo kun jij als leerkracht de les eenvoudig voorbereiden en uitvoeren. Je ziet welke doelen je behandelt per les, wat je nodig hebt en welke stappen je moet volgen.

Leerlingaccount

Naast de instructiekant voor jou als leerkracht, hebben de lessen vanaf groep 5 vaak ook een leerlingenkant. Met opdrachten en/of video’s die je leerlingen zelfstandig stap voor stap kunnen uitvoeren. Zo kun je ervoor kiezen om je leerlingen op hun eigen account zelfstandig te laten werken of om gezamenlijk een les af te ronden met de klassikale werkvormen.

 

Planning

Het online platform geeft je alle vrijheid om het lesmateriaal in te zetten zoals je zelf wilt. Zet per klas jouw uitgekozen lessen weg in een online planning. Zo heb jij inzichtelijk welke onderdelen je in een schooljaar met je klas wilt behandelen én wat je al hebt gedaan. De planning zelf kun je op elk moment wijzigen.

Jezelf verdiepen in digitale geletterdheid

Verdieping

Werken aan digitale geletterdheid van leerlingen vraagt om digitaal geletterde leerkrachten. Met Basicly krijg je de ruimte om zelfstandig je digitale kennis aan te scherpen, zonder dat je hier veel tijd aan moeten besteden. Via korte verdiepingsactiviteiten, leer jij de digitale wereld kennen.

Jouw voortgang

Met Basicly werk je aan een basisniveau digitale geletterdheid. Dat doe je door verdiepingsactiviteiten uit te voeren én door les te geven aan je leerlingen. Goed nieuws: het platform houdt je voortgang netjes bij! Bekijk welke punten je hebt verzameld en check je huidige niveau.

Veelgestelde vragen

De vier gebieden van digitale geletterdheid zijn onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden. Daarmee werk je dus iedere les aan in ieder geval één van deze vaardigheden. Verder komen de andere delen ook terug in de lessen. Zo besteden we aandacht aan digitaal communiceren, denken leerlingen kritisch na over de impact van media op henzelf en de wereld en werken ze samen aan opdrachten.

De kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid zijn meestal nieuw voor de leerlingen. Dat betekent dat ze tijd nodig hebben om zich de kennis en vaardigheden eigen te maken. We raden je daarom aan om eerst geïsoleerd aandacht te besteden aan de kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid. Deze kennis en vaardigheden kunnen ze daarna direct toepassen tijdens andere vakken en thema’s.

Wil je toch direct combineren? Dan zijn dit twee opties:

  1. Combineren vanuit de leerinhouden van andere methodes. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid een aanvulling kunnen zijn op jouw eigen vakinhoud. Houd dan wel rekening met extra lestijd, omdat je op deze manier twee lessen in één geeft. Enerzijds een les digitale geletterdheid en anderzijds de les van het vak waarmee je het wilt combineren.
  2. Combineren vanuit Basicly. Je kijkt waar je onderwerpen tegen elkaar af kunt strepen. Je slaat dan een les uit een andere methode over en geeft de les van Basicly hiervoor in de plaats.

* Net zoals met andere vakinhouden is het van belang om inzicht te krijgen in de leerlijn. Door ervaring op te doen met de lessen van Basicly krijg je dit inzicht vanzelf en wordt het steeds eenvoudiger om digitale geletterdheid te combineren met andere vakken. Wij helpen je hier natuurlijk mee!

Op dit moment is er niet een ander aanbod voor deze onderwijstypes. Wij raden aan om goed te kijken naar de verschillende Basicly niveaus en het niveau uit te kiezen dat bij jullie leerlingen past. Wil je hier even over sparren? Klik dan gerust rechtsonder op de chatknop en iemand van Basicly denkt met je mee.

Het aanbod van Basicly is gericht op een basisniveau digitale geletterdheid. Dit basisniveau is voor iedere leerling gelijk. Het is voor alle leerlingen van belang om digitaal geletterd te worden, zodat ze kunnen functioneren in de maatschappij. De differentiatie zit in de manier waarop de les wordt aangeboden. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig, terwijl andere leerlingen zelfstandiger aan het werk kunnen. Zij kunnen inloggen op het platform om opdrachten zelfstandig te verwerken. De differentiatie is dus vooral afhankelijk van de mate van de zelfstandigheid van de leerling.

Basicly hanteert het uitgangspunt: zelfstandig waar kan, samen waar moet. Wij vinden dat sommige onderwerpen van digitale geletterdheid het best met elkaar besproken kunnen worden, om het begrip van leerlingen te vergroten. Leerlingen leren van gesprek met- en feedback van elkaar en de leerkracht. Daarom start iedere les klassikaal. Afhankelijk van het onderwerp wordt een onderwerp vervolgens klassikaal of zelfstandig verwerkt. Zo vind je:

Zelfstandig:

  • Werkbladen
  • Oefenen in een digitaal programma
  • Onderzoeksopdrachten

Klassikaal of in groepjes

  • Quiz
  • Klassengesprek
  • Discussiegroepen

Gemiddeld kost het lesmateriaal ongeveer 25 uur per niveau. Je kunt vervolgens de tijdsindeling zelf bepalen. Zo kun je iedere week een les doen, je kunt het verwerken in projectweken, je kunt bepaalde periodes er meer aandacht aan besteden dan in andere periodes; het is maar net wat goed past bij het lesprogramma van jouw klas. Wij raden daarom aan om het te behandelen lesmateriaal in de jaarplanning weg te zetten. 

Net als bij andere vakken is het aan te raden om de lessen voor te bereiden. Afhankelijk van de ervaring en het zelfvertrouwen van de leerkracht kost dit bij Basicly meer of minder tijd. We streven ernaar om de lesvoorbereiding maximaal 20 minuten te laten duren. 

De leskaarten van Basicly zijn zo vormgegeven, dat iedere leerkracht deze kan geven. In een leskaart wordt stap voor stap uitgelegd wat er moet gebeuren, er zijn instructievideo’s beschikbaar voor de uitleg van tools en iedere leskaart wordt ondersteund met een lespresentatie die de leerkracht helpt de les gestructureerd te kunnen geven. Het is dus instapklaar.

Voor het uitvoeren van de les heb je altijd een digibord nodig. Daarnaast hebben de leerlingen vaak een apparaat met internet nodig. Benodigde werkbladen zijn altijd bijgevoegd in de downloads en kun je zo printen. Af en toe komt het voor dat er nog extra benodigdheden zijn (zoals knutselspullen, een dobbelsteen of tastbaar materiaal). Dit staat altijd bovenaan de leskaart vermeld, zodat je dit tijdig kunt voorbereiden.

Nee, dat hoeft niet. Je kunt met Basicly werken als je niet voor elke leerling een apparaat hebt.

Uit onze ervaring blijkt wel dat het voor leerlingen erg fijn is wanneer er in de klas ten minste 1 apparaat is per 2 leerlingen. Heb je bijvoorbeeld een computerlokaal of maar enkele computers in de klas staan, dan kan je nog steeds met ons lesmateriaal werken. Zo kun je de klas opdelen in groepjes en elk groepje computertijd geven. Of je kan de informatie voor de leerlingen klassikaal op het digibord laten zien.

Voor het uitvoeren van de les is niet altijd een apparaat nodig. Dit staat altijd bovenaan de leskaart vermeld, zodat je dit tijdig voor kunt bereiden.

Zo zijn er opdrachten waarbij je met de leerlingen in gesprek gaat over interessante onderwerpen of kunnen leerlingen door middel van werkbladen aan de slag. Hier is niet noodzakelijk een computer of tablet voor nodig. Wil je echter gebruik maken van de leerlinginstructie van de leskaart (vanaf groep 5), dan hebben leerlingen een apparaat nodig om in te kunnen loggen om zo de opdracht te kunnen bekijken. Tot slot hebben ze wel altijd een apparaat nodig als ze gaan werken aan hun ICT-basisvaardigheden.

Wij leggen de meest voorkomende programma’s uit in ons lesmateriaal. Zo kun je aan de slag met verschillende ICT-skills leerpaden; werken in Google Drive, werken in OneDrive, werken met applicaties op een iPad en werken met offline Office programma’s op een vaste computer of laptop.