.

TPACK

ICT inzetten met het TPACK-model

De mogelijkheden van ICT worden steeds groter in ons dagelijks leven. De samenleving digitaliseert. Even een adres opzoeken met Google, een e-mail versturen naar je collega of het laatste nieuws checken op de NOS-app. Welke impact heeft dit op het onderwijs? Op welke manier kunnen al deze mogelijkheden, en daarmee ICT-basisvaardigheden, het onderwijs verrijken en bijdragen aan het leerproces? Hierover lees je meer.

 

Peter Snippe | 10 januari 2020

 

Uit onderzoek is gebleken dat het op een goede manier inzetten van de mogelijkheden van ICT bijdraagt aan het primaire proces. Het primaire proces zijn alle onderwijsactiviteiten die met het leerproces samenhangen. De mogelijkheid van ICT dragen daarin bij aan:

 • het toenemen van de motivatie
 • het verbeteren van de leerprestaties
 • het efficiënter worden van het leerproces

 

In het secundaire proces praten we over het gebruik van de mogelijkheden van ICT bij het organiseren, verantwoorden en sturen. De meerwaarde voor het secundaire proces zit met name in de volgende punten:

 • Beter en meer inzicht in de leerprestaties van de leerlingen en de voortgang daarvan.
 • Tijdsbesparing door het automatiseren van taken en gegevens. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch nakijken van gemaakte opdrachten en toetsen van leerlingen.
 • Met meer inzicht in de leerprestaties van de leerlingen kun je betere sturing geven, zodat je de mogelijkheden van ICT effectief kunt inzetten in leersituaties.
 • De mogelijkheden van ICT kunnen bijdragen aan de professionalisering van jou als leerkracht.

 

Om de mogelijkheden van ICT en technologie te integreren in je onderwijs, kan het TPACK-model je helpen bij het maken van keuzes hierin. De mogelijkheden hierin zijn ten slotte eindeloos.

 

 

Het TPACK-model bestaat uit 3 onderdelen:

Kennis van vakinhoud (Content Knowledge):

 • Rekenen
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Engels
 • Nederlands e.d.

Kennis van didactiek (Pedagogical Knowledge)

 • Instructie
 • Inoefening
 • Discussie
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerkend leren e.d.

Kennis van technologie (Technological Knowledge)

 • Tekstverwerking
 • Presentatie
 • Digibord
 • Digitale camera
 • Apparaten (iPads / tablets / computers e.d.)
 • Video

Het TPACK-model is een theoretisch model dat inzichtelijk maakt op welke manier de bovengenoemde drie onderdelen met elkaar samenhangen. In deze samenhang draait het allemaal om context: namelijk de doelgroep en de leersituatie. Want de ene situatie is de andere niet. Daarnaast is het uiteraard van belang dat de infrastructuur op orde is.

Bij een juiste inzet kunnen de mogelijkheden van ICT en technologie bijdragen aan de versterking van het leerproces. Het kan een onderwerp begrijpelijker maken of bijdragen om digitale vaardigheden te ontwikkelen, zoals het creëren van content.

Creëren van content. Wat is dat eigenlijk? Content is een ander woord voor inhoud. Die inhoud kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een foto van een lijmpotje, een video-instructie over tafelsommen, een presentatie over ridders of een blog over een politieke partij. Wanneer leerlingen content gaan creëren, dan hebben ze daarvoor bepaalde skills nodig, namelijk ICT-basisvaardigheden. Wil je deze vaardigheden op een eenvoudige manier oefenen met jouw leerlingen?

Hieronder staan een aantal praktische voorbeelden van de inzet van technologie.

 • Het bouwen van een website
 • Het ontwerpen van een digitale poster
 • Het ontwerpen van een logo
 • Het bouwen van een prototype van een app
 • Het maken van een presentatie
 • Het maken van een video

 

En nu?

Op welke manier zet je nu de mogelijkheden van ICT in je lessen in?
Op welke manier kan het TPACK model je daarbij helpen?
Gebruik het TPACK model bij één van je volgende lessen om de mogelijkheden van ICT daarin te integreren.

 

Bronnen:

 • Over TPACK (2019), Geraadpleegd op 10 januari 2020 van http://www.tpack.nl/over-tpack.html
 • ICT-bekwaamheid van leraren (2012), Geraadpleegd op 10 januari 2020 van https://www.leraar24.nl/app/uploads/Ict-bekwaamheid_van_leraren.pdf

 

Meer blogs