.

Trainer Peter vertelt over de implementatie van digitale geletterdheid en de weg hiernaar toe

“Als buddy leggen wij samen met scholen de puzzel: hoe past digitale geletterdheid bij het onderwijs van deze school?”

Bij Basicly hebben we 5 buddy’s rondlopen die in opdracht van Vereniging Kansrijke Groningers meer dan 100 Noord- en Midden-Groningse scholen begeleiden bij de implementatie van digitale geletterdheid. De buddy’s onderzoeken in kader van Project ICT hoe de scholen hun onderwijs inrichten en op welke manier digitale geletterdheid daarin een mooie plek kan krijgen. Na een tweejarig traject ligt er voor elke school een plan voor implementatie, waarmee een school de basis heeft gelegd om te werken aan digitale geletterdheid. Als buddy met de meeste scholen onder zijn hoede, besteedt Peter ongeveer twee derde van zijn werkweek aan de begeleiding van zijn 35 scholen in de regio. “Ik ga mee met de beweging van de scholen, maar moet er ook voor zorgen dat ze binnen twee jaar het traject succesvol volbrengen. Een uitdagende combinatie, maar wel leuk!”

 

Visie op ICT als ijkpunt

Gedurende het traject staan er werksessies, evaluaties en inspiratieavonden op de planning om de leerkrachten vanaf het begin de juiste sturing te bieden. “Als externe kun je de gebruikelijke gang van zaken doorbreken. Een kritisch houding over het onderwijs in je school zorgt ervoor dat een verandering op gang komt. Vanuit dat idee stellen we samen een visie op, één van de belangrijkste elementen binnen dit implementatietraject. Met een duidelijke visie zorg je ervoor dat digitale geletterdheid geen eendagsvlieg wordt, maar daadwerkelijk een structurele plaats inneemt. De visie moet dan wel in lijn liggen met de onderwijsvisie van de school, zodat het goed aansluit bij haar ambitie en kenmerken.”

Meebewegen met elke school

Het uiteindelijke doel van het traject Digitale Geletterdheid is de structurele implementatie ervan. “Voor de ene school is aanpak A daarvoor perfect, terwijl dat voor een andere school met een ander onderwijsconcept niet per se werkt. Dan moet je het op een andere manier aanvliegen. Het belangrijkste is dat de school haar doel bereikt, op welke manier dan ook. Dat is misschien nog wel de mooiste uitdaging aan het buddy zijn. Samen met scholen die puzzel leggen: hoe past digitale geletterdheid bij het onderwijs van deze school en waar krijgt dit een plek?”

 

“Soms stel ik wel vijf keer de waarom-vraag om erachter te komen waarom het niet lekker loopt. Want, vaak als een school met een probleem zit, dan zit daar nog een probleem onder waar ze zelf nog niet aan hebben gedacht.”

Achterliggende vragen en behoeftes

Vanuit zijn ervaring als oud-leerkracht, de opleiding iCoach en zijn twee jaar trainingservaring, heeft Peter vaak aan een halve zin genoeg om te weten waar zich de problemen afspelen. Maar ook niet altijd. “Soms stel ik wel vijf keer de waarom-vraag om erachter te komen waarom het niet lekker loopt. Want, als een school met een probleem zit, dan zit daar meestal nog een probleem onder waar ze zelf nog niet aan hebben gedacht. Daar probeer ik achter te komen door te luisteren naar wat ze precies zeggen. Ik haal ook vaak het model van Knoster erbij, waarop wij ons implementatietraject baseren. Dat model helpt ons om de factoren te bepalen waardoor er tijdens de implementatie weerstand ontstaat.”

Lichtpuntjes in 2021

2020 was ook voor Peter het jaar van honderden online trainingen en thuiswerken. Gelukkig kunnen ondanks alles de meeste van zijn scholen het traject wel voortzetten. Zo rondt in 2021 de eerste school af waarmee Peter in 2018 is gestart . “Ik kijk hier echt naar uit! Het is een speciaal gevoel dat ik de groei van de school van begin tot einde heb mogen meemaken. Ik weet dat ze het allemaal goed voor elkaar hebben en dat ze nu zonder mij hun eigen weg kunnen gaan wat betreft digitale geletterdheid.”

 

meer blogs

Project ICT is het grootste project op het gebied van Digitale Geletterdheid in Nederland. Het project wordt uitgevoerd door Basicly in opdracht van Kansrijke Groningers met middelen van de Economic Board Groningen, de gemeenten in de aardbevingsregio en de provincie Groningen.