Angela Bruins, leerkracht groep 7-8

OBS De Brink, locatie Hesselanden | Nieuwkomersonderwijs

“Digitale vaardigheden openen voor mijn leerlingen deuren”

Op nog geen kwartier rijden van Emmen staat het schoolgebouw van OBS De Brink, locatie Hesselanden. Hier volgen dagelijks zo’n honderd kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers les. Het toegewijde team van leerkrachten zet zich iedere dag in om ervoor te zorgen dat ook deze groep kinderen een goede basis meekrijgt, niet wetende hoe hun toekomst eruit zal zien. Leerkracht Angela (groep 6-7-8) verwelkomt ons met open armen voor een openhartig gesprek.

 

Nieuwkomersonderwijs

Iedere week kan Angela’s groep er opeens anders uitzien. Kinderen die met de familie verder migreren of nieuwe gezichten die net een lange reis achter de rug hebben. Dat zorgt voor een erg diverse klas; een mengelmoes van achtergronden en niveaus. Ondanks de grote uitdaging, doet Angela niets liever dan dit. “Ik zou hier niet weg kunnen. Deze doelgroep zit echt in mijn hart.”

De grote verschillen binnen de leeftijdsgroepen maken nieuwkomersonderwijs anders dan het reguliere basisonderwijs. “Je moet heel specifiek naar de ontwikkeling van het individuele kind kijken”, zegt Angela. “Dat vind ik heel mooi en interessant. Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedere leerling het lesmateriaal zo goed mogelijk kan begrijpen en verwerken? Hoe kan ik het aanpassen aan hun individuele behoeftes?”

 

“Op een reguliere basisschool zijn de kinderen al bekend met heel veel dingen. Ze hebben vaak een brede woordenschat over technologie en kennen veel apps en tools. Onze kinderen kennen dat vaak allemaal niet of werden daar niet mee grootgebracht.”

 

Een sterke basis met digitale vaardigheden

Naast Nederlands en rekenen, krijgen de kinderen op de school vanaf dit jaar in alle klassen les met Basicly. “Digitale vaardigheden vinden we net zo belangrijk als andere vakken. Ook deze doelgroep moet leren efficiënt werken met een zoekmachine en weten wat ze wel of niet kunnen delen online.”

Door digitale geletterdheid een onderdeel te maken van haar aanbod, probeert de school de kloof te dichten met andere leeftijdsgenoten. “Niet al onze leerlingen hebben digitale middelen thuis. Ze komen er in Nederland wel sowieso mee in contact en als ze straks naar het voortgezet onderwijs gaan, moeten ze ook een werkstuk kunnen maken op de computer. Digitale vaardigheden openen voor hen deuren.”

De school haar aanpak is om die reden ook wat anders, voegt Angela nog toe. “Op een reguliere basisschool zijn de kinderen al bekend met heel veel dingen. Ze hebben vaak een brede woordenschat over technologie en kennen veel apps en tools. Onze kinderen kennen dat vaak allemaal niet of worden er niet mee grootgebracht. Wij moeten meer context bieden en stilstaan bij andere dingen.”

 

Creatieve draai

Omdat sommige kinderen nog maar net Nederlands kennen, moet Angela daarom een creatieve vertaalslag maken van al het beschikbare lesmateriaal. “Ik gebruik vooral plaatjes en video in combinatie met bewegend leren om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo komen ze ook in contact met nieuwe woorden én krijgen ze goede inhoud mee. Met bewegend leren zie ik ook dat mijn groep het goed oppakt. Doe-opdrachten en visueel materiaal werkt voor mijn klas veel activerender.”

“Dat is wel een hele uitdaging. Ik ben perfectionistisch en wil het goed voorbereiden. Ik wil gewoon dat mijn leerlingen goed zijn voorbereid op de toekomst.”

bekijk alle ervaringen