Hilde la Faille, ICT-coördinator en leerkracht

s(b)o de Delta / Prof. W.J. Bladergroenschool | Speciaal onderwijs

“Benoem de gevaren van het internet en maak het bespreekbaar”

 

De leerkrachten van s(b)o de Delta / Prof. W.J. Bladergroenschool (Appingedam) zetten sinds dit jaar hun schouders onder digitale geletterdheid. In samenwerking met twee andere collega’s heeft Hilde la Faille, ICT’er van de school en leerkracht van groep 4-5-6, een pilot opgestart. En dat verloopt vlot! “Mijn groep pakt het zo snel op en is enthousiast!”

 

Digitale geletterdheid in het Speciaal Onderwijs

Hilde geeft les aan kinderen met gedragsproblematiek. Daardoor moet ze haar onderwijs goed aanpassen aan hun behoeftes. Ook de school haar aanpak voor digitale geletterdheid ziet er net wat anders uit dan in het reguliere onderwijs. “Wij moeten digitale geletterdheid veel gestructureerder aanbieden. De leerlingen alleen aan het werk zetten is een stap te ver. We behandelen de basis klassikaal, herhalen veel en we bakenen de lessen duidelijk af. Ook qua lesinhoud en -niveau moeten we goed kijken wat er bij onze groepen past.”

 

“We behandelen de basis van digitale geletterdheid klassikaal, herhalen veel en we bakenen de lessen duidelijk af.”

 

Lange termijn visie

De school wil digitale geletterdheid binnen twee jaar volledig geïmplementeerd hebben in hun curriculum. “We vinden het zo belangrijk, ondanks dat we werkdruk voelen en het lerarentekort bij ons goed merkbaar is. Op ons eigen tempo komen we er wel. Ik heb nu met het Basicly materiaal een schema opgesteld. We houden wekelijks bij wat we doen, aan welke doelen we werken en wat de leerlingen ervan vonden. Zo blijft het overzichtelijk. Samen met twee collega’s testen we het uit, zodat andere collega’s het later kunnen inzetten. Zij kunnen ons schema uitproberen en kijken wat wel of niet voor hun past. Gelukkig komt het er niet per se bij, omdat het combineerbaar is met wat we al doen. ”

Kwetsbare groep

Voor alle kinderen schuilen er gevaren op het internet, maar Hilde merkt wel dat dit voor haar leerlingen ietwat gevoeliger ligt. “Onze leerlingen zijn erg kwetsbaar voor alles wat online gebeurt. Zo zien we veel online pestgedrag. Met lessen rond mediawijsheid willen we dat ze inzien dat het internet ook gevaarlijk kan zijn. We benoemen die gevaren en maken het bespreekbaar. Dat is de eerste stap.”

 

 

s(b)o de Delta / Prof. W.J. Bladergroenschool neemt deel aan het Project ICT, het grootste project op het gebied van Digitale Geletterdheid in Nederland. Het project wordt uitgevoerd door Basicly in opdracht van Kansrijke Groningers met middelen van de Economic Board Groningen, de gemeenten in de aardbevingsregio en de provincie Groningen. Lees meer over het project op de website van Kansrijke Groningers.

 

bekijk alle ervaringen