Mandy de Jonge, ICT-coördinator

OBS de Brink | Daltononderwijs

In het Daltononderwijs ligt de focus op een aantal uitgangspunten zoals keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. OBS de Brink in Emmen werkt al een tijdje met Basicly en heeft ervaren wat voor hen goed werkt. Mandy de Jonge is bovenschools ICT’er en vertelt op welke manier je een Daltonschool aan de slag kan met digitale geletterdheid en Basicly. 

 

De koppeling met bestaande vakken en onderwijsinhouden

“Wij werken op onze school in de middagen met ‘Wereldtijd’. Dat is een vast moment waarbij we verschillende vakken met elkaar integreren, zodat deze elkaar versterken en betekenisvol worden voor de leerlingen. De koppeling van digitale geletterdheid met taal of wereldoriëntatie is hierin goed te maken. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een eigen onderzoek of het maken van een stripverhaal met behulp van een storyboard.”

 

Basicly en de uitgangspunten van het Daltononderwijs

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid

“We geven onze leerlingen de vrijheid en de verantwoordelijkheid om te kiezen wanneer ze aan welke opdrachten werken. De weektaak in combinatie met de leerlingomgeving speelt hierin een belangrijke rol. De leerkracht start de lessen meestal met de klassikale instructie die bij de Basicly les hoort en stelt kaders waarbinnen de leerling zich kan bewegen. Vervolgens wordt de opdracht op de weektaak gezet met daarop een datum wanneer de leerling de opdracht heeft afgerond.”

2. Samenwerken

“Wij werken op school groepsoverstijgend en met vaste maatjes. De instructie van de Basicly les volgen de leerlingen bij de eigen leerkracht, maar de verwerking gaat dan bijvoorbeeld samen met hun maatje of zelfstandig. Met name in het begin van het schooljaar investeren we veel tijd en energie in de manier waarop leerlingen met elkaar samenwerken. Daar hebben we profijt van.” 

 

” Per les weegt de leerkracht af of de instructie klassikaal of in kleine groepjes wordt gedaan. Leerlingen die bepaalde doelen al beheersen, kunnen zelfstandig of met hun maatje aan het werk.”

 

3. Effectiviteit

“De leerkracht bekijkt per periode aan welke doelen van digitale geletterdheid er gesleuteld moet worden. Hierbij sluiten we aan op de inhoud van bestaande vakken en onderwerpen, de actualiteit of een specifiek onderdeel zoals computational thinking. Verder  zorgt de leerkracht voor differentiatie in de klas. Zo wordt er per les afgewogen of de instructie klassikaal of in kleine groepjes wordt gedaan. Leerlingen die bepaalde doelen al beheersen, kunnen zelfstandig of met hun maatje aan het werk. Doordat leerlingen hun eigen keuzes maken met behulp van de opdrachtkaarten wordt er doelmatig en effectief gewerkt. ”

4. Zelfstandigheid

“Het keuzemoment is heel belangrijk tijdens onze leeractiviteiten. Onze leerlingen hebben zelf inzicht in hun eigen doelen en maken samen met de leerkracht de keuze aan welke doelen ze gaan werken. Daardoor weten ze steeds beter waar ze staan in hun eigen leerproces. Daarnaast stelt de leerkracht zichzelf tijdens de les op als coach en geeft instructie aan kleine groepjes. Wij willen ernaartoe dat de klassikale instructie steeds minder vaak wordt gegeven, zodat leerlingen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Het platform van Basicly draagt bij aan de zelfstandigheid van de leerlingen omdat het leerlinggericht is.”

5. Reflectie

“Wij gaan met onze leerlingen het gesprek aan om het eigenaarschap te stimuleren. Hoe verloopt jullie onderzoek tot dusver? Wat gaat er goed? Welke digitale vaardigheden vind je nog lastig? We kijken samen met de leerlingen naar de resultaten en naar de doelen van digitale geletterdheid. Niet alleen individueel, maar ook samen met de klas. We benoemen de successen én bekijken waar de leerlingen nog aan moeten werken. Juist het gezamenlijk vergelijken van de resultaten en doelen, stimuleert het reflecterend vermogen van de leerlingen.”

bekijk alle ervaringen