.

Basicly NEXT voor het VO

Van klas 1 t/m 6: nieuw lesmateriaal voor de bovenbouw van het VO

De noodzaak om leerlingen te onderwijzen in digitale geletterdheid wordt in heel Nederland langzamerhand steeds meer gevoeld. Vanuit deze behoefte hebben we begin dit jaar een start gemaakt met de uitbreiding van ons onderwijsaanbod naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Na maanden hard werken, zijn de eerste lesmaterialen nu klaar! Zo kun je met klas 1 t/m 6 in havo, vwo en vmbo aan de slag met de nieuwe themabundels en examenbundels.

 

De verschillende niveaus

Per niveau (vmbo basis-kader, vmbo gemengd-theoretisch, havo en vwo) hebben we lessen bedacht die je kunt koppelen aan algemene vakken en de verplichte examenvakken. Hierbij hebben we rekening gehouden met de werkwijzen van de verschillende niveaus. Bijvoorbeeld: vergeleken met vmbo basis/kader, zoeken de leerlingen uit havo en vwo met onze leskaarten net wat meer de verdieping op. Deze leerlingen gaan daarnaast ook meer zelfstandig aan de slag. Zo moeten ze in een van onze lessen een bijzonder betoog schrijven. In vmbo basis/kader daarentegen voeren de leerlingen kortere opdrachten uit en werken ze meer klassikaal. 

Lees meer over de Basicly leerlijn.

Online identiteit

Een van de eerste themabundels die op het platform beschikbaar is, draait om online identiteit. Deze bundel richt zich vooral op mediawijsheid, maar ook de andere vaardigheden van digitale geletterdheid komen hier aan bod. Met deze bundel leren de leerlingen dat iedereen een eigen online identiteit heeft en ontdekken ze hoe je verantwoordelijk met social media kunt omgaan.

Laagdrempelig, praktisch en betekenisvol

Mickey Touwslager, adviseur en educatief auteur, heeft het afgelopen jaar aan dit nieuwe lesmateriaal gewerkt. Mickey: “Het lesmateriaal is zo ontwikkeld dat de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen na een korte instructie van de docent. Daarnaast is het ons doel dat iedere docent het lesmateriaal flexibel en naar eigen inzicht kan inzetten. Zo kunnen de lessen eenvoudig geïntegreerd worden in bestaande (examen)vakken doordat we de lessen hebben gekoppeld aan vakspecifieke doelen én de doelen van digitale geletterdheid.”

 

meer nieuws